Befektetőknek

A geotermikus energia jelentheti az elkövetkező évek megújuló energetikai befektetéseinek a gerincét. Magyarország termálvíz-nagyhatalom, ezért az egyik legígéretesebb ország a geotemális energia kiaknázásában.

Miért érdemes a geotermikus energiába fektetni?

A geotermikus energia szerepe meghatározó lehet a hazai távhőrendszerek modernizációja során. Jelenleg mindössze egy tucat település működteti távhőrendszerét geotermikus energiával Magyarországon, a fennmaradó, mintegy kétszáz távfűtést üzemeltető városban még nyitva áll a lehetőség a geotermikus energia távfűtési célú alkalmazására. Ez egy igen jelentős piaci lehetőség. Mind a már széles körben használt geotermikus távhőrendszerek, mind az innovatív EGS-technológiával felépülő geotermikus erőmű iránt világszerte nagy az érdeklődés. E projektek és befektetési lehetőségek megtérülnek.

Az EU-FIRE Csoport közel 15 éves tapasztalata garancia ezen nagyszabású beruházások sikeres lebonyolításában.

A projekteket az Európai Unió és a magyar kormány is támogatja. A geotermikus energia biztos befektetési lehetőség. Áramot lehet importálni, hőt viszont csak itthon lehet termelni.

Általánosságban elmondható, hogy egy geotermikus projektfejlesztés során a kezdeti ötlettől számítva körülbelül 3–5 év telhet el a termelés megindulásáig. Az első időszak kutatási fázisa során áttekintjük az üzleti és geológia információkat, és meg kell szerezni a kutatási jogot is, a kiválasztott helyszínen pedig alapos geológia mérések elvégzése szükséges. Ezután történhet meg az első kút furása, a kútteszt, majd a második kút fúrása is. A mezőfejlesztés során lezajlik egy hosszú kútteszt, ami specifikálja az erőmű tulajdonságait, és ami után megkezdődhetnek a felszíni építményekkel kapcsolatos munkálatok. Ebben a szakaszban elengedhetetlen a hosszú távú piaci szerződések megkötése – az Egyesült Államokban például a meglévő geotermikus kapacitásokat az áramszolgáltatók 20–25 éves időtartamra előre lekötik, az aktuális piaci árhoz képest 20–30 százalékos prémiummal. A termelés legalább 35 évig, de általában annál hosszabb ideig történhet: Olaszországban például van olyan erőmű, amely már az 1900-as évek eleje óta folyamatosan üzemel.

A geotermikus projektek sajátossága a magas kezdeti tőkeigény, a kiépítés pedig csak korlátozott mértékben szakaszolható. Ezeknek a magas kezdeti költségekkel és kockázatokkal járó projekteknek a megtérülési ideje rendszerint meghaladhatja a 10 esztendőt. A magas tőke- és technológia igény következtében kis- és középvállalatok számára ezek nehezen megvalósítható befektetésekké válnak, illetve valamilyen formában támogatás szükséges a projekt megvalósítása érdekében.

A geológia kockázatok kiküszöbölésére fontos a kutatási program fegyelmezett végrehajtása, de több országban állami szinten is támogatják a projekteket. Németországban az állam elvégezte az ország szeizmikus feltérképezését, így a projektvezetők számára ezek az információk elérhetők. Norvégiában az offshore szénhidrogén-kutatásnál az állam sikertelen fúrás esetén a költségek 70 százalékát visszatéríti, ezzel is ösztönözve a beruházókat új projektek indítására. Ha egy vállalat megfelelően diverzifikálja portfólióját, azzal csökkentheti a hőpiaci, árampiaci, politikai és egyéb kockázatait. A karbantartási munkafolyamatok optimalizálásával együtt csökkenhetőek a működési költségek is.

A geotermikus energia hasznosításáról

A geotermikus projektek célja, hogy a földkéreg mélyebb rétegeiben elhelyezkedő hévíztározókból kitermelt rétegvízből (hévízből) felszíni hőcserélőn keresztül kivonható hőmennyiséget hasznosítsák. Ez a hőmennyiség hasznosítása történhet meglévő távhőrendszerek alapellátásaként, ezzel kiváltva a meglévő, például földgáz alapú fűtőművet, de történhet fürdőkben, vagy egyéb közvetlen hőfelhasználásként – a például melegházak, mezőgazdasági szárítók, halgazdaságok tavainak fűtéséhez is.

Magyarország geológiai adottságai kiválóak a geotermikus hőhasznosításra, tekintve, hogy jelentős hévíztározókkal rendelkezünk a térség geológiai fejlődéstörténete miatt. A konvencionális geotermikus hőellátási projektek – így például a távfűtés – részére a hévizet jellemzően kb. 1000–2500 méter mélységű, fúrt kutak biztosítják. Hazánkban e mélységtartományban találhatóak olyan rétegvízkészletek, amelyből biztosítható a geotermális projektek számára elvárt és szükséges vízhőmérséklet és vízhozam.

További cél lehet – elsősorban az úgynevezett magas entalpiájú területeken, vagy megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszerek (EGS) révén – az elektromos áramot előállító erőművek létesítése, illetve a kitermelt hő kapcsolt vagy kaszkádrendszerben történő hasznosítása. Magyarországon a konvencionális közvetlen vízadók hőhasznosítása mellett az ilyen rendszerek kialakítására is van remény az úgynevezett hot spotok révén, illetve az aljzatban létrehozott mesterséges rendszerek segítségével.

A geotermikus energia villamosenergia-termelésre való felhasználása kapcsán elmondható, hogy a környezeti fenntarthatóság elérésére törekevő országok – köztük hazánk – nem engedhetik meg maguknak, hogy ne a legkézenfekvőbb és legjobb gyakorlatnak megfelelő módszerekkel hasznosítsanak egy ilyen széleskörűen alkalmazható, és kiemelkedően környezetkímélő, megújuló energiaforrást.

A geotermikus energia előnyei

  • Környezetbarát – Kevesebb szennyezés, környezetbarát alternatív energia biztosítása a hagyományos tüzelőanyagok elégetése helyett.
  • Megbízható – Más megújuló energiaforrásokkal, például a szél- és a napenergiával szemben a geotermikus energia az év teljes időszakában, napi 24 órán át hasznosítható energiatermelésre.
  • Kiszámítható – Más megújuló energiaforrásokhoz hasonlóan a geotermikus energia is az energiaellátás biztonságát nyújtja, miközben csökkenti a hagyományos tüzelőanyagok terén az ország energiafüggőségét.
  • Takarékos – Alacsony energia-díjakat tesz lehetővé, hiszen a geotermikus energiát hasznosító erőművek üzemeltetési költségei általában alacsonyabbak.
  • Gazdaságos – Kisebb földterület szükséges a geotermikus erőművek felépítéséhez.
  • Hosszú távú – A geotermikus energia gyakorlatilag kimeríthetetlen.