Kecskeméti Geotermikus Fűtésrendszer


A Kecskeméten jelenleg működő távhőrendszer a hőt földgázüzemű hőerőművel állítja elő, gázkazánok és gázmotorok segítségével. Az önkormányzat célkitűzése, hogy a település energiaellátása a lehető legnagyobb mértékben független legyen a földgáztól és a fosszilis tüzelőanyagok áringadozásától és így csökkenjen a végfelhasználók számára kiszabott ár. A projekt célja, hogy megépüljön egy új, geotermikus hőközpont, amely a meglévő elsődleges távhőellátó hálózattal összekapcsolódva zömében megújuló geotermikus energiával elégítse ki a hőigényeket. A geotermikus projekt kiépítése két fázisban valósul meg.

A tervezett rendszerben a geotermális közeget több termelőkút biztosítja majd, kutanként 20-30 l/s vízhozammal. A geotermális gradiens Kecskemét környékén 44°C/km. Az előre jelzett vízhozamok és talp hőmérsékletek szerint 90-100°C hőmérsékletű kifolyó víz várható a 2300-2500 m mélységű termelő kutakból. A hőcserélőt követően a kitermelt geotermális közeg visszasajtoló kutakon keresztül visszajut a vízadóba. A geotermális hőcserélő az elsődleges kör visszatérő ágához fog csatlakozni, így a meglévő gázerőművek látják el a geotermális rendszer kapacitása felett jelentkező hőigényeket.

Az önkormányzat és a projektcég az Európai Bizottság Intelligent Energy – Europe Programjában pályázatot nyert a geotermikus projekt előkészítésének finanszírozására. Az előkészítő projekt elszámolható összköltsége 379 295 euró, amelyhez az Európai Unió 285 000 euróval járul hozzá.

További információkat a projekt saját weboldalán talál!