Impresszum

Szolgáltató adatai

(az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4.§ szerinti kötelező adatok)

Szolgáltató neve: EU-FIRE Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 83.

Telefonszám: +36 1 238 0816

E-mail cím: info@eu-fire.hu

Szolgáltatót képviselő vezető tisztségviselők:

Kovács Péter Zoltán ügyvezető

Bakos Márk cégvezető

Bakos Miklós cégvezető

Trinh Tuan Linh cégvezető

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási szám: 01-09-699091

Adószám: 12698352-2-42

Tárhelyszolgáltató adatai:

Neve: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.

Telefon: +36 22 78 76 74

E-mail: support@websupport.hu

Felelősség

Az EU-FIRE Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „EU-FIRE”) arra törekszik, hogy ezen a weboldalon az ésszerűség határain belül pontos és teljes körű információkat nyújtson. Az EU-FIRE azonban nem vállal felelősséget vagy garanciát a weboldalon található információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért. Ez vonatkozik azokra a más weboldalakra („linkek”) mutató valamennyi kapcsolatra is, amelyekre ez a weboldal közvetlenül vagy közvetve hivatkozik.

Az EU-FIRE nem felelős az ilyen hivatkozáson keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, és nem vállal garanciát vagy felelősséget azokért. Az EU-FIRE fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat vagy kiegészítéseket eszközöljön a megadott információkban. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.

Az EU-FIRE nem vállal felelősséget az ezen a weboldalon található információkból eredő vagy azokkal összefüggésben felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve az esetlegesen elmaradt hasznot is. Az EU-FIRE nem felelős a helytelenül létrehozott fájlok vagy helytelenül strukturált formátumok által okozott megszakításokért vagy zavarokért.

Szerzői jogi információk

A weboldal tartalma és szerkezete szerzői jogi védelem alatt áll. Minden tartalmi és szerkezeti elem, különösen szöveg, szövegrészek, képanyag, grafika, program és designelem sokszorosításához, terjesztéséhez, közzétételéhez, módosításához, harmadik fél számára történő rendelkezésre bocsátásához vagy átalakításához az EU-FIRE kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges, amennyiben a tartalom és a szerkezeti elemek a magyar jog szerint védettek. A fent említett jóváhagyás különösen a más weboldalakra történő átvételhez szükséges. Engedély nélkül csak szerkesztői felhasználás engedélyezett, amennyiben a megfelelő szerzői jogi megjegyzés szerepel. A tartalom és a szerkezeti elemek magáncélú felhasználása egy munkaállomáson, annak átalakítása nélkül, és közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi célú felhasználás kivételéven, megengedett előzetes engedély nélkül.

Visszaélés-bejelentés

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerinti visszaélés-bejelentés erre a linkre kattintva tehető meg.